POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązek informacyjny i pliki cookies)

 

Poniżej przedstawiamy Ci informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, których używa nasz serwis internetowy.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest TresCor sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-891, poczta: Poznań, ul. Kościuszki 57, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000116522 w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, nr wydziału: VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym opłaconym w całości w wysokości 550.000,00 zł, NIP: 778-134-29-33.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – Panem Rafałem Surowym: iod@trescor.pl

 

W JAKIM CELU, NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ I PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia z Tobą umowy cywilnoprawnej i wykonania jej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu jej zrealizowania, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 2. przedstawienia Ci oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej (marketing bezpośredni). Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu jej działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 3. korespondencji mailowej, listownej, telefonicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Tobą oraz udzieleniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 4. założenia indywidualnego konta w usłudze Extranet dostępnej za pośrednictwem naszej strony internetowej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa o świadczenie bezpłatnej usługi konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do momentu zlikwidowania konta, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 5. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych. Podstawą prawną ich przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach,
 6. ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Podstawą prawną ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa,
 7. rekrutacji pracowników. Podstawami prawnymi przetwarzania Twoich danych są:
 1. Kodeks pracy – w zakresie imienia (imion), nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 2. Twoja zgoda, jeśli dokumenty aplikacyjne zawierają szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. nasz prawnie uzasadniony interes w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f  RODO),
 4. Twoja zgoda udzielona na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli wyraziłeś zgodę na kolejne – dodatkowo przez okres maksymalnie dwóch lat.

 

KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, a w szczególności:

 1. podmiotom powiązanym kapitałowo z Administratorem,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą, prawniczą, ubezpieczeniową i audytową
 3. dostawcom usług IT lub firmom informatycznym.

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

Masz prawo uzyskać dostęp do treści Twoich danych, które są przetwarzane, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz ich usunięcia (w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy wycofasz zgodę na rozpowszechnianie Twojego wizerunku).

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, wysyłki Newslettera, założenia konta internetowego lub wymiany korespondencji jest dobrowolne. Podanie danych w pozostałych przypadkach jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania, o których mowa wyżej.  

Informujemy, również że dane osobowe podane w celach marketingowych mogą zostać poddane profilowaniu. Oznacza to, że dzięki ich analizie możemy przedstawić Ci ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Takie działanie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną przetwarzania jest tu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Polega on na możliwości prowadzenia przez nas działań marketingowych i rozwijaniu działalności Spółki.

 

PLIKI COOKIES 

 

Czym są pliki „cookies” (tj. „ciasteczka”)?

 

To niewielkie informacje wysyłane przez nasz serwis internetowy: www.tresconnect.pl i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz (komputerze, laptopie, smartfonie). Pliki te są często niezbędne, by strona działała prawidłowo. Osoby przez nas nieupoważnione nie mają do nich dostępu. 

 

W jakim celu używamy plików cookies? 

 

Korzystamy z tzw. podstawowych cookies, czyli takich, na które wyrażasz zgodę za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego na swoim urządzeniu telekomunikacyjnym. Są to:

 1. cookies techniczne, czyli takie, które zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej,
 2. cookies analityczne, czyli takie, które pozwalają nam mierzyć efektywność naszych działań marketingowych bez identyfikacji danych osobowych oraz ulepszać funkcjonalność naszej strony,
 3. cookies marketingowe, które są instalowane na Twoim urządzeniu tylko, gdy wyrazisz na to zgodę. Za ich pomocą profilujemy reklamy wyświetlane na zewnętrznych serwisach internetowych, jak i naszym serwisie internetowym, odpowiednio do Twoich preferencji w zakresie wyboru usługi, na podstawie posiadanych przez nas danych, w tym Twojego zachowania na naszej stronie internetowej.

Gdy wyrazisz zgodę na cookies marketingowe, możemy wówczas wykorzystać informacje o Twoim zachowaniu na   naszej stronie internetowej w celu dostarczenia reklam. Jeśli nie chcesz, byśmy zbierali te informacje, to możesz usunąć pliki cookies ze swego urządzenia. Za każdym razem, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową zostaniesz poproszony o podjęcie swobodnej decyzji w sprawie wyrażenia zgody na cookies marketingowe.

 

Okres korzystania z plików cookies. 

 

Ciasteczka są przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia, za wyjątkiem ciasteczek marketingowych, które są ważne przez okres pięćdziesiąt miesięcy od ich instalacji.

 

Rezygnacja z akceptowania plików cookies.

 

Masz prawo zmienić ustawienia przeglądarki, jednak wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak nasza strona wyświetli się na Twoim urządzeniu telekomunikacyjnym. Jeśli założyłeś u nas konto internetowe, to w przypadku całkowitego zablokowania ciasteczek technicznych, możesz nie zalogować się do niego.

 

W zależności od rodzaju przeglądarki, z której korzystasz, usunięcie lub cofnięcie zgody na instalację plików cookies jest różne. Poniżej przedstawiamy linki do wybranych instrukcji:

 

 1. Google Chrome

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

 

 1. Firefox

 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

 

 1. Internet Explorer 9

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10

 

 1. Safari (Mac)

 

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac